top of page
Liv Dysthe_Going Grey_Norske Grafikere_220331_Vilde Livsdatter-26-kopi.jpg
3. DSCF2019.JPG

GOING GREY

Norske Grasfikere  31.mars-14.mai 2022

"Det vi gjør er bevisst å utrydde et folks egenart. deres språk og deres livsform. Vi prøver å løsrive dem fra forbindelsen med slekten, som de har følt seg knyttet til med sterke bånd. Vi prøver å gi dem eiendom og forpliktelser, vaner og behov som ikke lar seg forene med den omstreifertilværelsen de har vært vant til og som deres forfedre har levd gjennom århundrer. Det er en radikal fremgangsmåte, og vi må riktignok spørre oss; har vi rett til det? Norsk Misjon blant hjemløse er heldigvis ikke i tvil; Vi har rett. For de små barnas skyld tar vi oss den retten."  -bestyrer ved Svanviken arbeidskoloni, fra et intervju med Norsk ukeblad i 1963. 

Assimileringspolitikken ovenfor romanifolket var usedvanlig hardhendt og mange lever med ettervirkninger av den fremdeles. Tematikken er aktuell også i dag, særlig med tanke på hvordan vi som samfunn møter fremmede kulturer.

I et forsøk på å skape et direkte og fysisk møte med betrakteren har Sønderland brukt en menneskeskikkelse i full størrelse som grunnform i de utstilte papirarbeidene. Utsnitt av arkivbilder fra romanikulturen gir et innblikk i deres kultur. Tittelen «Going Grey» retter blikket mot universelle menneskelige mekanismer som reaksjon på overgrep og maktmisbruk.

IMG_1927.JPG
Skjermbilde 2022-07-15 kl. 14.14.23.png
Skjermbilde 2022-07-15 kl. 14.14.13.png
1. Liv Dysthe_Going Grey_Norske Grafikere_220331_Vilde Livsdatter-20-kopi 2.jpg
4. Liv Dysthe_Going Grey_Norske Grafikere_220331_Vilde Livsdatter-23-kopi 2.jpg

       foto: vilde Livsdatter

6. Norske Grafikere 2022 kopi2.jpg
1. Liv Dysthe_Going Grey_Norske Grafikere_220331_Vilde Livsdatter-17-kopi.jpg
IMG_0303-kopi.jpg
utsnitt1-kopi.jpg
NG-22.jpg
9.Liv Dysthe_Going Grey_Norske Grafikere_220331_Vilde Livsdatter-21-kopi.jpg
Liv Dysthe_Going Grey_Norske Grafikere_220331_Vilde Livsdatter-8.jpg
bottom of page