top of page

innkjøpt av KUBE


Kunstmuseet KUBE kjøpte inn verket COLLECTION i. november 2021. Den er en del av installasjonen GOING GREY, som tar utgangspunkt i asimmileringspolitikken ovenfor de norske Taterne. 1500 Taterbarn ble tatt fra sine foreldrene mellom 1908 og 1989. Det er bortimot 1/3 av alle barn av Taterslekt. Tittelen COLLECTION eller SAMLING hen-speiler på iveren hos organisasjonen Norsk Misjon Blant hjemløse, i å samle inn barn som de satte på egne barnehjem. Denne organisasjonen drev assimileringsarbeidet på vegne av Staten. Den omfattende fotograferingen av disse barna, i oppstillinger, ved matbordet , eller i lek, bærer preg av en fasinasjon og stolthet over hvor mange de har, hvor mange de «hjelper», og hvor «ordentlige» barna blir i deres verge. Bildene av barna finnes i hver eneste utgave av medlemsbladet Fra Landeveien.

Verket består av 54 små monotypier av barn, montert med jernfester.


Resten av verket GOING GREY var innkjøpt i av Museet i 2020. Plantegningen av et av husene på Svanviken arbeidskoloni var en del av dette verket. Her malt opp utenfor Kunstmuseet.
Comments


I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

bottom of page