top of page
torget i v.4.jpg
torget i v.1.jpg
torget i v.7.jpg
torget i v.3.jpg
torget i v.9.jpg

2004-2008 Torget i Volda                                      Ikke realisert

Oppdragsgiver: Volda kommune

Støttet av: KORO, Møre og Romsdal fylke

Kunstkonsulent: Liv Dysthe Sønderland

Kunstner: Mari Røysamb

Volda ønsket seg en møteplass i sentrum, en sosial arena, et felles uterom som kunne virke samlende for bykjernen. 

Kunstprosjektet fikk pilotmidler fra KORO i 2005 på bakgrunn av forprosjektet. I 2008 var det kommunevalg og en ny politisk ledelse i Volda kom på plass. De valgte å ikke gå videre med Torg-prosjektet. 

Korte utdrag fra planen/ forprosjektet:

Temaet og innholdet som skal ligge under i utsmykkingen av plassen uttrykkes slik:

Et møte mellom det faste, historiske, evige og det nye, unge, foranderlige.

Det kommende Torget i Volda er en unik plass. Unik visuelt med sin plassering i det store landskapsrommet og med sine sterke visuelle elementer: 

-Steinkirken  - tegnet av arkitekt Arnstein Arneberg

-En ellers lav og enkel bebyggelse med sitt preg.

-Rosethornet  - et fjell med klar og karakteristisk form

-Fjorden  - nær og stor

Disse elementene representerer det historiske og det evige. Fjellet, fjorden og fjellrekken på andre siden; denne utsikten har vært den samme for befolkningen som omtales i Snorres sagaer. Kirken og muren oppleves nesten like grunnfast og evig som fjellet, med den grå natursteinen. De representerer likevel historien på lik linje med de andre bygningene rundt plassen. Natur og bygninger ligger fast. Uforanderlig.

For at denne plassen skal beholde sin tydelighet, og for å ta vare på de kvalitetene som helt åpenbart er tilstede, så skal komposisjonen og utformingen av plassen være det ene kunstneriske prosjektet.

Det faste.

To kunstnere med evne til å arbeide med det store rommet, ble bedt om å lage hovedkomposisjonen for plassen. Den overordnede hensikten her var at plassen skal fremstå med en tydelighet som kan utfordre og leve opp til omgivelsene, og det skulle skapes et godt rom,

Det faste, historiske, evige er stikkord her. Kunstnerens oppgave er ikke å bevare, men å gripe inn og hente fram kvalitetene.

Det foranderlige

Det andre kunstneriske prosjektet skal ivareta den andre siden av Volda identitet: Det nytenkende, kulturelle, dynamiske. Stedet som skifter ut store deler av befolkningen hvert år.(studentene)

Utsmykking er gjerne statisk, selv om den er aldri så nytenkende. Den følger ikke tiden. Den forandrer seg ikke. Det finnes flere unntak, men de mer dynamiske kunstformene kommer sjelden inn på denne arenaen (offentlig utsmykking) på grunn av nettopp krav til varighet. Utsmykking har en tendens til å erobre et område og være ferdig utsmykket for all fremtid, uten åpninger for at noe nytt kommer til.

Ideen om video som det andre kunstneriske prosjektet kom blant annet til fordi der finnes relevant kompetanse og miljø på Høyskolen i Volda. (Media og animasjon)

Det er et medie som mange kunstnere jobber med, og dets karakter er nettopp det foranderlige, bevegelse, forløp. Det har den åpningen at man kan slippe nye stemmer til, la det utvikle seg og være med i tiden.

Videoprojektering vil være en lyskilde når det er mørkt, og være et aktivt element når plassen ellers ligger øde.

Det vil kreve kompetanse i utviklingsfasen og tilsyn på sikt. Høyskolen er positive til ideen, og kan bidra teknisk.

Denne delen av utsmykkingen vil utlyses som eget prosjekt, men i samarbeid med Mari Røysamb som har vant konkurransen for den overordnede komposisjonen og faste delen av prosjektet.

torget i v.8.jpg
torget i v.5.jpg
torget i v.6.jpg
torget i v.2.jpg
bottom of page