top of page

Kunstmuseet KUBE kjøpte inn verket COLLECTION i. november 2021. Den er en del av installasjonen GOING GREY, som tar utgangspunkt i asimmileringspolitikken ovenfor de norske Taterne. 1500 Taterbarn ble tatt fra sine foreldrene mellom 1908 og 1989. Det er bortimot 1/3 av alle barn av Taterslekt. Tittelen COLLECTION eller SAMLING hen-speiler på iveren hos organisasjonen Norsk Misjon Blant hjemløse, i å samle inn barn som de satte på egne barnehjem. Denne organisasjonen drev assimileringsarbeidet på vegne av Staten. Den omfattende fotograferingen av disse barna, i oppstillinger, ved matbordet , eller i lek, bærer preg av en fasinasjon og stolthet over hvor mange de har, hvor mange de «hjelper», og hvor «ordentlige» barna blir i deres verge. Bildene av barna finnes i hver eneste utgave av medlemsbladet Fra Landeveien.

Verket består av 54 små monotypier av barn, montert med jernfester.


Resten av verket GOING GREY var innkjøpt i av Museet i 2020. Plantegningen av et av husene på Svanviken arbeidskoloni var en del av dette verket. Her malt opp utenfor Kunstmuseet.
Med prosjektukestipend fra Møre og Romsdal Kunstsenter og stimuleringsmidler fra fylket kunne vi gå i gang med performance-prosjektet D u v i s k e r m e g i k k e u t . Vi tegner opp omrisset av et av de 10 husene på Svanviken arbeidskoloni, på stedet der husene en gang sto. Dette vil vi gjenta, som en symbolsk handling, gjennom hele året; i ulike årstider, ulike værforhold. Krittmalingen viskes bort etter 3-4 regnskyllet, og minner om hvordan historien og erindringene om det som har skjedd viskes ut med tiden. Når vi gjentar denne handlingen igjen og igjen, er det en insistering på at historien ikke må glemmes. Med meg har jeg skuespiller Sara Wilhelmsen, som selv er av Taterslekt. Hun er en av den nye generasjonen Tatere som lever med ettervirkningene av assimileringspolitikken.

Vi skal også fremføre denne handlingen live, for publikum underveis. Først ute var Molde og Kristiansund.Med oss har vi Mateo Røssevoll Christensen filmer


Vi tar opp samtaler mellom Liv Dysthe Sønderland og Sara Wilhelmsen gjennom året. Vi reflekterer over stedets historie, og hvordan det preger mange liv den dag i dag. Vi representerer hver vår side av historien, som bringer opp temaer som forsoning, skam og skyld, men også gode historier og humor.

Vi avsluttet prosjektuken på Kube i Ålesund. I forbindelse med utstillingen "Er jeg menneske for deg?" arrangerte de en konsert med Elias Akselsen, og kunstnersamtale med ham, kurator Tove Lande og Liv Dysthe Sønderland om kunst ladet med de mørke historiene.I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

bottom of page