Omtale i Dag og Tid av Eva Furseth, 16. april 2021.


Utstillingen "Er jeg menneske for deg?" åpnet på Kunstmuseet Kube i Ålesund 19. mars 2021. Etter å ha blitt nedstengt på grunn av strenge Korona-tiltak i 4 uker, så er den nå åpen igjen.