top of page

KLIMAKS


Åpent når kunstnerne jobber under klimafestivalen, spesielt 20.+21.januar 2018. Studio M holder til i det som tidligere var en ESSO-stasjon i Molde sentrum. Det er en fin vridning av innhold, når vi nå kan presentere en utstilling som berører klimaspørsmål i lokalene hvor de en gang solgte bensin og diesel. Klimakunstutstilling: KLIMAKS - om natur, tilhørighet og sårbarhet. Paolo Manfredi vil ta i bruk reklamefeltet på fasaden til dette bygget. En tekst eller et statement som kan leses inn i temaet for Klimafestivalen. Ved å bruke fasaden når han et større publikum enn dem som oppsøker utstillingen på eget initiativ. Byrommet, som den tidligere Esso-stasjonen inngår i, er et av kjerneområdene i Molde sentrum, med kulturhuset som nærmeste nabo, hvor bibliotek, teater, kunstnersenter og Bjørnsonfestivalen holder til. Kafeer, butikker og parkeringsareal ligger også vendt mot dette byrommet. Manfredi vil i tillegg til sitt utendørsprosjekt ha en lydinstallasjon i lokalet inne. Anne Sara Loe viser digitale trykk fra serien sårbarhetsregistreringer. Hun finner inspirasjon innenfor fagfelt som geografi, anatomi og botanikk. Med arbeidene sine ønsker hun å skape en nærhet og en samhørighet til artene og planeten. Vi er underlagt den samme skjørheten, den korte avstanden mellom liv og død. Hun ønsker å åpne for spørsmål og ettertanke relatert til vår væren i verden. Anne Berntsen stiller seg spørsmålet om vår kulturs holdning til naturen og verden. Vi er ikke knyttet til naturen på samme måte som generasjonene før oss. De måtte forholde seg til den alltid og hele tiden, Og når man er så bundet til noe trenger man kanskje å frigjøre seg? Det kan se ut som vi driver med en frigjøringsprosess, og at vi driver den videre og videre... Hun er nysgjerrig på hva det gjør med oss. Hvordan blir vi som mennesker med distanse mellom oss og naturen utenfor oss? Og hva med naturen i oss? Med isenesatte fotografier undersøker hun dette temaet. Liv Dysthe Sønderland presenterer en planteinstallasjon som består av mange små potter med avleggere som spirer i rommet. Publikum kan ta med seg en plante hjem når de går. Med prosjektet ønsker Sønderland å minne oss om rausheten som naturen representerer. I en verden med så overveldende mye menneskelige feiltrinn, katastrofer og lidelse så representerer livskraften i naturen en positiv, ikke kommersiell motsats.

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

bottom of page