top of page

Going Grey


De siste 14 månedene har jeg arbeidet med et kunstprosjekt for gruppeutstillingen " Er jeg menneske for deg?" som åpner på Kunstmuseet KUBE 19. mars 2021. Jeg fikk en spesifikk forespørsel fra kuratorene, Tove lande og Solfrid Otterholm, om jeg ville se på historien knyttet til Svanviken arbeidskoloni for Tatere, som lå på Eide i Møre og Romsdal. Taterne, eller Romanifolket er i dag anerkjent som en Norsk minoritet, men de ble utsatt for en hardhendt assimileringspolitikk helt fram til 1989. Det handler altså om et mørkt kapittel i vår nære historie; om internering, traumatisering, overgrep og maktmisbruk. Historien er underkommunisert og har vært ukjent for veldig mange, inkludert meg selv før jeg begynte min research. Det som skjedde på Eide påvirker fremdeles livene til de internerte, og familiene deres. Jeg fikk innvilget digitale Corona-midler til å lage en liten video om arbeidsprosessen med dette prosjektet. Det er en hjemmesnekret film, hvor formålet er å gi et lite blikk inn i researchen, ideene, tankene og arbeidet med selve verket. Det er selvfølgelig umulig å få fram kompleksiteten i slikt arbeid, og med noe knapt tidsskjema valgte jeg å la den være litt uryddig heller enn å skrelle bort.

Comments


I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

bottom of page