Omtale av "Er jeg menneske for deg?" i Dag og Tid


Omtale i Dag og Tid av Eva Furseth, 16. april 2021.