top of page

Orienterte om kunstprosjektfoto: Svein Gj. Gjeruldsen, Det Kongelige Hoff.


Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen tok imot skuespiller Sara Wilhelmsen og billedkunstner Liv Dysthe Sønderland i audiens i dag. De ga Kronprinsen en orientering om kunstprosjektet "Du visker meg ikke ut".


Prosjektet tematiserer assimileringspolitikken overfor romanifolket. Wilhelmsen og Sønderland tegner opp omrisset av et av husene på Svanviken arbeidskoloni for taterfamilier. Kolonien lå på Eide i Romsdal og var et av de mest sentrale åstedene for den hardhendte politikken.

– Vi bruker plantegningen som et symbol på politikken. De fire veggene skulle holde taterne på plass, og slik skulle nomadekulturen avvikles. Krittfargen som vi bruker regner bort etter to-tre regnskyll, og vi gjentar handlingen gjennom ulike årstider og værforhold som en insistering på at historien ikke må glemmes, sier de to i en pressemelding.

Sønderland har arbeidet med historien om Svanviken siden 2019. Sara Wilhelmsen, som selv er tater, ble hun kjent med da i hun i arbeidet med verket "Going Grey" kontaktet flere med taterbakgrunn for å forankre sin forståelse av historien hos romanifolket selv.

Comments


I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

bottom of page