top of page
242490970_1446410112383091_4907976026371140014_n.jpg
Screenshot 2020-03-02 at 16.46.12.png
Skjermbilde 2022-09-17 kl. 20.50.32.png

En performance som dreier seg om assimileringspolitikken ovenfor Taterne i Norge. Plantegningen av et av husene på Svanviken arbeidskoloni tegnes opp på stedet hvor kolonien lå, (Eide i Møre og Romsdal). Handlingen gjentas sommer, høst, vinter og vår, og  i ulike værforhold. Omrisset viskes ut igjen etter 2-3 regnskyller. Det at handlingen gjentas igjen og igjen er som en insistering på at historien om Svanviken ikke må glemmes. .  

Dette er et samarbeidsprosjekt med Sara Wilhelmsen, som er av reisende slekt.

A performance concerning the assimilation policy towards the Norwegian travelers.

The floor plan of one of the family houses at Svanviken labor colony is drawn up at the site where this colony took place. (Eide, in the county Møre og Romsdal). This action is repeated summer, fall, winter and spring, as well as in different types of weather, The paint wipes away after 2-3 rain showers. Repeating this action again and again, insisting that what happened at Svanviken must not be forgotten. 

This is a cooperation-project with Sara Wilhelmsen, who comes from travelers family.

275185146_481992000314392_1658036539825256101_n.jpg
Skjermbilde 2021-10-06 kl. 18.27.37.png
242480800_506475440686836_806256479763596335_n.jpg
bottom of page