242490970_1446410112383091_4907976026371140014_n.jpg
Screenshot 2020-03-02 at 16.46.12.png
Skjermbilde 2022-09-17 kl. 20.50.32.png

A performance about the assimilation policy towards the Norwegian travelers. The floor plan of one of the family houses at Svanviken labor colony is drawn up at the site where this colony took place. (Eide, in the county Møre og Romsdal). This action is repeated summer, fall, winter and spring, as well as in different types of weather, The paint wipes away after 2-3 rain showers. Repeating this action again and again is an insistence that what happened at Svanviken must not be forgotten. 

This is a cooperation-project with Sara Wilhelmsen, who is of travelers family.

 

En performance som dreier seg om assimileringspolitikken ovenfor Taterne i Norge. Plantegningen av et av husene på Svanviken arbeidskoloni tegnes opp på stedet hvor kolonien lå, (Eide i Møre og Romsdal). Handlingen gjentas sommer, høst, vinter og vår, og  i ulike værforhold. Omrisset viskes ut igjen etter 2-3 regnskyller. Det at handlingen gjentas igjen og igjen er som en insistering på at historien om Svanviken ikke må glemmes. .  

Dette er et samarbeidsprosjekt med Sara Wilhelmsen, som er av reisende slekt.

275185146_481992000314392_1658036539825256101_n.jpg
Skjermbilde 2021-10-06 kl. 18.27.37.png
242480800_506475440686836_806256479763596335_n.jpg