top of page
kvinneansikt2 kopi.jpg
Skjermbilde 2021-10-14 kl. 19.44.38.png

Going Grey, en del av utstillingen "Am I human to you?, Kunstmuseet KUBE 2020-2021

Kurator Tove Landes tekst om Going Grey i utstillingskatalogen:

 

"Bestillingsverket synliggjør den neglisjerte historien til Svanviken interneringsleir for Taterfamilier på Eide, Nordmøre (1907-1989) Ved å bryte ned fargene i de fastbundnemenneskeformene, visualiserer kunstneren de tragiske konsekvensene av assimileringsprosessen. Plantegningen fra et av husene i leiren synliggjør menneskeskjebner og liv som leves under tvang. Videoen tar deg med på en reise gjennom et landskap, og reflekterer over tapt kultur i møte med storsamfunn. Dette traumet i vår nære historie skjedde i vårt eget fylke. Forfølgelse er ikke ensbetydende med andre steder og andre tider.

 

I oppdraget til Sønderland har vi presisert at innfallsvinkelen er storsamfunnets egenrefleksjon og tolkning av overgrep i statens navn, og ikke et forsøk på å definere taternes individuelle opplevelser fra leiren. For å unngå offerstempelet av en bestemt gruppe er tematikken løftet opp på et almennmenneskelig plan gjennom abstraksjon. Dette gjenspeiles også i verkets tittel, Going Grey, som retter fokus mot universelle menneskelige mekanismer som reaksjon på overgrep og maktmisbruk. 

 

(...) Vi vil også rette en ekstra takk til Elias Akselsen, som har gitt sin tillatelse til bruk av lydsporet Høstdrømmar, Via music (2004)"

__

Going Grey was part of the exhibition "Am I human to you?" at KUBE art museum in 2020-2021.

 

An extract of the text by curator Tove Lande: 

This commisioned piece sheds light on the overlooked history of Svanviken internment camp for Traveller families at Eide in Nordmøre (1907-1989), not far from Ålesund. By breaking down the colours og the fixed human forms, the artist visualizes the tragic after-effects of the assimilation process. The floor plan from one of the camp´s houses sheds light on various personal destinies and on lives lived under constraint. Taking viewsers on a journey through a landscape. The video reflects on a lost culture encountering society at large. This trauma from resent past took place here in our own country. Persecution is not synonymous with other places and other times.

The music in the video is sung by Elias Akselsen who lived the traditional Travellers life with his family as a child, where  music, especially singing was an essential part of their social gathering and everyday life.

going grey, kube.jpg
IMG_1706.jpg
3 kvinner1.jpg
IMG_1716.jpg
245437879_391650432693542_6806967525794125114_n.jpg
kvinneskikkelse.jpg

musikk Elias Akselsen

detalj1.jpg
detalj3.jpg
IMG_1780.jpg
IMG_1718.jpg
IMG_1708.jpg
nr.5.jpg
bottom of page