top of page


foto: Svein Gj. Gjeruldsen, Det Kongelige Hoff.


Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen tok imot skuespiller Sara Wilhelmsen og billedkunstner Liv Dysthe Sønderland i audiens i dag. De ga Kronprinsen en orientering om kunstprosjektet "Du visker meg ikke ut".


Prosjektet tematiserer assimileringspolitikken overfor romanifolket. Wilhelmsen og Sønderland tegner opp omrisset av et av husene på Svanviken arbeidskoloni for taterfamilier. Kolonien lå på Eide i Romsdal og var et av de mest sentrale åstedene for den hardhendte politikken.

– Vi bruker plantegningen som et symbol på politikken. De fire veggene skulle holde taterne på plass, og slik skulle nomadekulturen avvikles. Krittfargen som vi bruker regner bort etter to-tre regnskyll, og vi gjentar handlingen gjennom ulike årstider og værforhold som en insistering på at historien ikke må glemmes, sier de to i en pressemelding.

Sønderland har arbeidet med historien om Svanviken siden 2019. Sara Wilhelmsen, som selv er tater, ble hun kjent med da i hun i arbeidet med verket "Going Grey" kontaktet flere med taterbakgrunn for å forankre sin forståelse av historien hos romanifolket selv.

En samtale om prosjektet Du visker meg ikke ut. Med Sara Wilhelmsen og Liv Dysthe Sønderland som står for prosjektet og Mateo R Christensen som filmer og har redigert den første utgaven av filmen om performance-prosjektet.Møre og Romsdal Kunstsenter presenterer kunstprosjektet 13-19 juni 2022


I forbindelse med prosjektstipendet vi fikk i fjor hadde Kunstsenteret i Molde en ukes presentasjon av prosjektet til Sara Wilhelmsen og Liv Dysthe Sønderland. De tre filmene: "du visker meg ikke ut" "en samtale" og "going grey" ble vist i rommet og også trykk fra serien "going grey". Onsdag 15.juni hadde vi performance på Torget i Molde, og en kunstnersamtale hvor også Mateo R Christensen var med. Han har filmet og vært medskaper av performance-filmen "du visker meg ikke ut"
1.versjon av Du visker meg ikke ut. Klipp/redigering Mateo R Christensen


En samtale. Film Mateo R Christensen Klipp Liv Dysthe Sønderland


Going Grey av Liv Dysthe Sønderland
I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

bottom of page